Română/RO

IRSA Download România

» Informații despre produse [zona publică]

» Fisa tehnica [zona publică]

» Fișe cu date de securitate [zona publică]

Sfaturile noastre tehnice privind aplicațiile, atât verbale cât și scrise și bazate pe teste, sunt oferite conform cunoștințelor noastre, dar sunt doar neobligatorii și nu vă exonerează de obligația de a testa produsele furnizate de noi în ceea ce privește adecvarea lor la procesele și scopurile prevăzute. Aplicarea, utilizarea și procesarea produselor sunt în afara controlului nostru și, prin urmare, sunt exclusiv responsabilitatea dumneavoastră. Este de la sine înțeles că garantăm că calitatea produselor noastre este conformă cu eșantionul și rămâne constantă. Odată cu publicarea unei noi "Fișe tehnice", cea anterioară își pierde valabilitatea.

Toate drepturile sunt rezervate de IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH.