Polski/PL

IRSA Download Poland

» Informacje o produkcie [obszar publiczny]

» Karty danych technicznych [obszar publiczny]

» Karty charakterystyki [obszar publiczny]

Nasze porady techniczne dotyczące zastosowań, zarówno ustne, jak i pisemne, oparte na testach, są udzielane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, ale nie są wiążące i nie zwalniają użytkownika z obowiązku sprawdzenia dostarczonych przez nas produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonych procesów i celów. Zastosowanie, użytkowanie i przetwarzanie produktów jest poza naszą kontrolą i dlatego odpowiedzialność za nie spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Oczywiście gwarantujemy, że jakość naszych produktów jest zgodna z próbką i pozostaje niezmienna. Wraz z publikacją nowej "Karty Danych Technicznych" poprzednia traci ważność.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH.