Balgarski/BG

IRSA Download Bulgaria

» Информация за продукта [публична област]

» Листове с технически данни [публична област]

» Информационни листове за безопасност на материалите [публична област]

Нашите технически съвети за приложение, както устни, така и писмени и основани на тестове, са дадени според най-добрите ни познания, но са само необвързващи и не ви освобождават от задължението да тествате доставените от нас продукти за тяхната пригодност за предвидените процеси и цели. Прилагането, употребата и обработката на продуктите са извън нашия контрол и следователно са изключително ваша отговорност. От само себе си се разбира, че ние гарантираме, че качеството на нашите продукти съответства на образеца и остава постоянно. С публикуването на нов "Технически паспорт" предишният губи своята валидност.

Всички права са запазени от IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH.