Dansk/DK

IRSA Download Dansk

» Product information [offentligt område]

» Vedligeholdelsesinstruktioner [offentligt område]

» Tekniske datablade [offentligt område]

» Sikkerhedsdatablads [offentligt område]

Vores tekniske anvendelsesrådgivning, både mundtlig og skriftlig, og baseret på test, gives efter vores bedste viden, men er kun uforpligtende og frigør dig ikke fra forpligtelsen til at teste de produkter, der leveres af os, for deres egnethed til de tilsigtede processer og formål. Anvendelsen, brugen og forarbejdningen af produkterne er uden for vores kontrol og er derfor udelukkende dit ansvar. Det siger sig selv, at vi garanterer, at kvaliteten af vores produkter er i overensstemmelse med prøven og forbliver konsistent. Med udgivelsen af et nyt "Teknisk Datablad" mister det forrige sin gyldighed.

Alle rettigheder forbeholdes IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH.