Svenska/SE

IRSA Ladda (Download) ner Svenska/Svenska

» Produkter prospekt [allmänt område]

» Tekniska datablad [allmänt område]

» Skötselråd [allmänt område]

Våra tekniska tillämpningsråd, både muntliga och skriftliga, och baserade på tester, ges efter bästa kunskap, men är inte bindande och befriar dig inte från att testa de produkter som levereras av oss för deras lämplighet för de avsedda processerna och ändamålen. Tillämpning, användning och bearbetning av produkterna ligger utanför vår kontroll och är därför uteslutande ditt ansvar. Det är självklart att vi garanterar att kvaliteten på våra produkter överensstämmer med provet och förblir konsekvent. Vid publicering av ett nytt "Tekniskt datablad" förlorar det föregående sin giltighet.

Alla rättigheter förbehålls IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH.